Obchodní podmínky

DomůObchodní podmínky

Obchodní podmínky

  • Radek Krejza
  • 18 listopadu 2023
  • 0

Úvodní ustanovení

Vítejte na webové stránce Odluka Penez, finančního poradenského portálu, jenž vám poskytuje informace a služby v oblasti osobních financí, investic a finančního plánování. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemné práva a povinnosti mezi provozovatelem webu, panem Radkem Krejzou, se sídlem Resslova 308/6, 323 00 Plzeň, Česká republika, a uživateli tohoto portálu. Obchodní podmínky jsou nezbytnou součástí smlouvy o poskytování služeb a definují a vymezují základní pravidla pro užívání webu a služeb. Důkladné čtení a předpokládaný souhlas s těmito podmínkami je podmínkou pro využívání materiálů a služeb poskytovaných prostřednictvím webu odlukapenez.cz. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv měnit či doplňovat obsah Obchodních podmínek. O všech takových změnách budou uživatelé včas informováni prostřednictvím webových stránek.

Užívání webu odlukapenez.cz

Web Odluka Penez je veřejně dostupný a je určen všem zájemcům o financování, investice a finanční plánování. Uživatelé mohou prostřednictvím webu získávat informace, vzdělávat se, využívat nástroje pro finanční plánování a komunikovat s poradci. Všechny informace a nástroje jsou poskytovány za účelem osobního použití a nesmí být šířeny či kopírovány bez souhlasu provozovatele. Uživatel má zapovězeno web a jeho obsah využívat jakýmkoli způsobem, který by mohl poškodit jeho reputaci, byť i nepřímo. V případě, že dojde k jakémukoli porušení těchto pravidel, provozovatel webu si vyhrazuje právo přijmout patřičná opatření, včetně právních kroků.

Závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky představují celistvou smlouvu mezi uživatelem a provozovatelem portálu Odluka Penez. V případě, že některé ustanovení Obchodních podmínek bude shledáno neplatným či nevymahatelným, neovlivní to platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení. Veškeré spory vzniklé na základě nebo v souvislosti s těmito Obchodními podmínkami budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Tento dokument obchodních podmínek je k dispozici v elektronické podobě na webu a je možné si jej uložit či vytisknout pro osobní potřebu. V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností se neváhejte obrátit na provozovatele webu pana Radka Krejzu prostřednictvím e-mailu na adrese [email protected] nebo na adrese uvedené v záhlaví těchto podmínek.

O autorovi
Radek Krejza

Radek Krejza

Autor

Jsem finanční expert s více než dvacetiletou zkušeností v oboru. Věnuji se finančnímu poradenství a pomáhám lidem lépe porozumět finančním trhům a investicím. Kromě toho, mým velkým koníčkem je psaní. Rád sdílím své znalosti a názory na témata týkající se finančního poradenství a investic. Pravidelně přispívám do řady renomovaných finančních publikací.

Napsat komentář
Zadejte platné jméno!
Zadejte prosím platný email!
Domluvte si schůzku